Holistic Health Coaching

Soms bereik je, ondanks veel inspanningen niet het doel waarvoor je wilt gaan. Je blijft hangen of valt terug in oude situaties. Dit resulteert vaak in een energietekort, burn-out, depressie of lichamelijke klachten. Onbewuste patronen, gebeurtenissen en herinneringen kunnen een volledige verandering c.q. genezing belemmeren.

De Holistic Health Coach kijkt naar de mens als geheel. Het coachen is gericht op het uittesten en loslaten van de gezondheid belemmerende blokkades die een blijvend veranderingsproces in de weg staan. Vaak liggen er minder voor de hand liggende oorzaken ten grondslag aan deze blokkades. Deze blokkades kunnen eenvoudig opgelost/gebalanceerd worden. Je blijft niet meer in oude patronen hangen. Je gaat keuzevrijheid ervaren en daar ook naar handelen. Hierdoor ligt de weg open naar herstel. Een behandeling bij een arts of therapeut kan tegelijkertijd plaatsvinden, de behandelingen ondersteunen elkaar.